DUVAR KAĞIDI

Filtreler

Showing all 10 results

10 ürünler

 • 490,00

  BAMBİ DUVAR KAĞIDI

  ,
  Nihan Minareci tarafından tasarlanan duvar kağıtlarımız, çocuk gelişimine katkıda bulanacak şekilde ve Çocuk Psikoloğu onaylı olarak tasarlanmaktadır.  Duvar kağıtları, odanızın m² ölçüsüne göre yeniden ölçeklendirilecektir. Duvar kağıdı m² (En x Boy) fiyatı KDV Dahil 490 TL'dir. Duvar kağıdı alımını siteden ürün ekleyerek yapılmamalıdır. Sipariş isteklerinizi bize, duvar m²'si ve isteğinize göre mobilya yerleşimini de bildirerek yaptıktan sonra size özel olarak oluşturulacak güvenli ödeme linki yardımıyla yapabileceksiniz.
   
  ÜRÜN BİLGİSİ Tasarım objelerinde mobilyalara özel yer değişikliği, isim yazma gibi tasarım değişiklikleri ilave ücret ile yapılabilmektedir. İlave hizmetlerin fiyat bilgisi şu şekildedir; İsim vb. İlaveler : 300 TL Objelerde Yer Değişikliği : 300 TL 
  Sipariş vermek için öncelikle duvar ölçünüzü en-boy olarak dikkatli şekilde ölçmeniz gerekmektedir. Bizimle iletişime geçtikten sonra, tasarımımız odanız için size özel ölçeklendirilecek, varsa taleplerinize göre objelerde yer değişikliği vb. işlemler not alınacaktır. Çıkan toplam fiyata göre güvenli ödeme linki tarafınıza gönderilecektir. Daha sonra size özel olarak yeniden tasarlanan duvar kağıdınız, sizden onay alındıktan sonra üretim aşamasına geçilecektir 
  Duvar kağıtlarımız; kokusuz, solvent içermeyen, su bazlı boyalarla, Nanuya özel doğal ve çok hafif dokulu bir kağıda baskı alınmaktadır. Çocuk ve bebek odası kullanımına son derece uygundur. Baskı makinaları UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD sertifikalarına sahiptir 
  Fiyatlarımıza odada duvar kağıdı uygulama işçiliği ve yapıştırma ekipmanları dahil değildir. Ürün siparişleri 2 saat içinde iptal edilebilir fakat 2 saatten daha uzun sürelerde ürünler size özel olarak baskı yapıldığı için iptal edilememektedir. Yanlış ölçü bildirimi, yanlış usta uygulaması gibi durumlarda firmamızın sorumluluğu yoktur.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  Siparişiniz yoğunluğa bağlı olarak yaklaşık 4-5 iş günü içerisinde kargoya hazırlanır, kargo kaynaklı bir aksilik olmaz ise en geç 6-7 iş günü içinde belirttiğiniz adrese teslim edilecektir. Baskı rulo haline getirilerek özel olarak imal edilmiş silindir kutu içerisine yerleştirilecek, su ve benzeri sıvılardan zarar görmemesi için özenle paketlenecektir.
  490,00
  490,00
 • 490,00

  BUBLE BLUE DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
  490,00
 • CLOUDY DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
 • 490,00

  FLYİNG CAR DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
  490,00
 • FOREST DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
 • HAPPY ANİMALS DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
 • 490,00

  MOON DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
  490,00
 • RABBIT DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
 • SKY DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
 • 490,00

  UNİCORN DUVAR KAĞIDI

  ,
  NİHAN MİNARECİ TARAFINDAN TASARLANAN DUVAR KAĞITLARIMIZ, ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKIDA BULANACAK ŞEKİLDE VE ÇOCUK PSİKOLOĞU ONAYLI OLARAK TASARLANMAKTADIR. DUVAR KAĞITLARI, ODANIZIN M² ÖLÇÜSÜNE GÖRE YENİDEN ÖLÇEKLENDİRİLECEKTİR. DUVAR KAĞIDI M² (EN X BOY) FİYATI KDV DAHİL 490 TL’DİR. DUVAR KAĞIDI ALIMINI SİTEDEN ÜRÜN EKLEYEREK YAPILMAMALIDIR. SİPARİŞ İSTEKLERİNİZİ BİZE, DUVAR M²’Sİ VE İSTEĞİNİZE GÖRE MOBİLYA YERLEŞİMİNİ DE BİLDİREREK YAPTIKTAN SONRA SİZE ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ YARDIMIYLA YAPABİLECEKSİNİZ.
  ÜRÜN BİLGİSİ TASARIM OBJELERİNDE MOBİLYALARA ÖZEL YER DEĞİŞİKLİĞİ, İSİM YAZMA GİBİ TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ İLAVE ÜCRET İLE YAPILABİLMEKTEDİR. İLAVE HİZMETLERİN FİYAT BİLGİSİ ŞU ŞEKİLDEDİR; İSİM VB. İLAVELER : 300 TL OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ : 300 TL
  SİPARİŞ VERMEK İÇİN ÖNCELİKLE DUVAR ÖLÇÜNÜZÜ EN-BOY OLARAK DİKKATLİ ŞEKİLDE ÖLÇMENİZ GEREKMEKTEDİR. BİZİMLE İLETİŞİME GEÇTİKTEN SONRA, TASARIMIMIZ ODANIZ İÇİN SİZE ÖZEL ÖLÇEKLENDİRİLECEK, VARSA TALEPLERİNİZE GÖRE OBJELERDE YER DEĞİŞİKLİĞİ VB. İŞLEMLER NOT ALINACAKTIR. ÇIKAN TOPLAM FİYATA GÖRE GÜVENLİ ÖDEME LİNKİ TARAFINIZA GÖNDERİLECEKTİR. DAHA SONRA SİZE ÖZEL OLARAK YENİDEN TASARLANAN DUVAR KAĞIDINIZ, SİZDEN ONAY ALINDIKTAN SONRA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLECEKTİR
  DUVAR KAĞITLARIMIZ; KOKUSUZ, SOLVENT İÇERMEYEN, SU BAZLI BOYALARLA, NANU’YA ÖZEL DOĞAL VE ÇOK HAFİF DOKULU BİR KAĞIDA BASKI ALINMAKTADIR. ÇOCUK VE BEBEK ODASI KULLANIMINA SON DERECE UYGUNDUR. BASKI MAKİNALARI UL ECOLOGO®, UL GREENGUARD GOLD SERTİFİKALARINA SAHİPTİR
  FİYATLARIMIZA ODADA DUVAR KAĞIDI UYGULAMA İŞÇİLİĞİ VE YAPIŞTIRMA EKİPMANLARI DAHİL DEĞİLDİR. ÜRÜN SİPARİŞLERİ 2 SAAT İÇİNDE İPTAL EDİLEBİLİR FAKAT 2 SAATTEN DAHA UZUN SÜRELERDE ÜRÜNLER SİZE ÖZEL OLARAK BASKI YAPILDIĞI İÇİN İPTAL EDİLEMEMEKTEDİR. YANLIŞ ÖLÇÜ BİLDİRİMİ, YANLIŞ USTA UYGULAMASI GİBİ DURUMLARDA FİRMAMIZIN SORUMLULUĞU YOKTUR.
  GÖNDERİM BİLGİSİ
  SİPARİŞİNİZ YOĞUNLUĞA BAĞLI OLARAK YAKLAŞIK 4-5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE KARGOYA HAZIRLANIR, KARGO KAYNAKLI BİR AKSİLİK OLMAZ İSE EN GEÇ 6-7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BELİRTTİĞİNİZ ADRESE TESLİM EDİLECEKTİR. BASKI RULO HALİNE GETİRİLEREK ÖZEL OLARAK İMAL EDİLMİŞ SİLİNDİR KUTU İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLECEK, SU VE BENZERİ SIVILARDAN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN ÖZENLE PAKETLENECEKTİR.
  490,00
  490,00